KSADS-COMP Kenmerken

 • De voorgeprogrammeerde stappen leiden de clinicus (of patiënt) op de juiste manier door het interview.
 • Zorgt ervoor dat alle vereiste screeners en supplementen worden afgenomen.
 • Gegevens worden automatisch opgeslagen in een elektronische database, waardoor er minder fouten zijn bij het invoeren van gegevens.
 • Het scoren van de gegevens vindt plaats met behulp van voorgeprogrammeerde diagnostische algoritmen op basis van DSM-5-criteria, waardoor clinici tijd besparen en diagnostische fouten worden uitgesloten.
 • Individuele en onderzoeksbrede gegevens zijn op elk moment te downloaden, waardoor het includeren van patiënten en de monitoring van de patiëntgegevens direct zijn te volgen.

Ontwikkelingen

 • Bijgewerkt voor de DSM-5. Alle diagnostische criteria zijn bijgewerkt voor de DSM-5 en omvatten verschillende nieuwe diagnoses die in DSM-5 zijn geïntroduceerd. De DSM-5 KSADS-COMP omvat meer dan 50 van de meest voorkomende diagnoses bij kinderen en adolescenten.
 • Uitgebreide evaluatie van zelfmoord- en moordgedachten. Op zichzelf staande modules bieden een uitgebreide evaluatie van suïcidale en moorddadige ideeën en gedrag, en geven een score op het Columbia Classification Algorithm for Suicidal Assessment (C-CASA).
 • Een nieuw ongestructureerd kennismakingsgesprek. Het inleidende interview is herzien en uitgebreid en omvat screeners over gezondheid, huidige klachten, huidige en eerdere psychiatrische behandeling, psychiatrische familiegeschiedenis, genderidentiteit, school- en sociaal functioneren, hobby's en relaties met familie en leeftijdsgenoten, inclusief pesten. Het bespreken van deze laatste onderwerpen is uiterst belangrijk, omdat deze een context bieden voor het opwekken van stemmingssymptomen (depressie en prikkelbaarheid) en het verkrijgen van informatie om functionele beperkingen te evalueren.
 • Flexibele keuze van modules. Clinici kunnen kiezen welke modules ze willen afnemen. In klinische onderzoeken kunnen de modules voor het hele onderzoek van tevoren worden geselecteerd. Dit bespaart tijd aan het begin van elk interview, omdat de interviewer niet bij elke patiënt tijd hoeft te besteden aan het kiezen van de modules. Het beschermt ook tegen vergissingen bij het kiezen of het vergeten van de vereiste modules binnen een onderzoek.
 • Ingebouwde beoordelingsschalen voor symptomen. De ingebouwde beoordelingsschalen voor de symptomen zorgen voor accurate diagnoses en voor een inschatting van de ernst van de symptomen. Hierdoor is de voortgang of het resultaat van een behandeling goed bij te houden en vast te leggen.
 • Een nieuw "pre-interview" voor de patiënt (voor het interview door de clinicus). Clinici kunnen patiënten een kort zelfrapportage "pre-interview" op de computer laten invullen voordat de clinicus ze gaat interviewen. Tijdens het interview met de patiënt toont het computerscherm de informatie uit het "pre-interview". Clinici besparen zo tijd doordat ze de verstrekte informatie kunnen parafraseren en bevestigen, in plaats van de screeners in hun geheel voor te lezen.
 • Voorbeeldvensters (voor het interview door de clinicus). Voor het verkrijgen van een juiste diagnose bij kinderen is het belangrijk om zowel de ouder als het kind onafhankelijk te interviewen. Wanneer de clinicus een interview afneemt, verschijnt een voorbeeldvenster met de antwoorden van het andere interview (kind of ouder, afhankelijk met wie het eerste interview was) op het scherm. Hierdoor kunnen clinici antwoorden van de twee interviews direct vergelijken en verdere screeners uitvragen en meer gerichte vervolgvragen stellen.
 • Geautomatiseerde zelfmoordwaarschuwing (voorinterview door jongeren en ouders zelf uit te voeren). De computer stuurt als veiligheidsklep een waarschuwing via e-mail of sms (of beide) naar de clinicus wanneer een jongere of een ouder zelfmoord- of moordgedachten aangeeft.